Kompleksowa Obsługa

1. Klient dzwoni w celu wstępnego oszacowania kosztów za 

mechanikę samochodową
2. Jeżeli kwota została zaakceptowana przyjeżdża na miejsce i zostawia samochód.
3. Czas serwisu ( w zależności od usterki) 1-3 dni roboczych 
4. Klient odbiera samochód.